Super BENZIN aditiv - 500 ml

Kód: 7830
239 Kč
Skladem

Účinná multifunkční přísada do všech druhů benzinu, která obsahuje mazivostní přísadu snižující spotřebu paliva v průměru o 5-7%.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek je určený pro moderní motory s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší karburátorové motory. 

Jak aplikovat:

Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádrže automobilu před tankováním. Dotankováním nádrže dojde k promíchání aditiva s naftou.

První pomoc:

  • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze
  • Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch; zajistit tělesný klid
  • Při styku s kůži dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout zasažené oblečení
  • Při zasažení očí vypláchnout vodou
  • Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře

Bezpečnostní označení složení:

Xn: Zdraví škodlivý                      

R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

R36/38: Dráždí oči a kůži

R40: Možné nebezpeční nevratných účinků

R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S15: Chraňte před teplem

S23: Nevdechujte výpary

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima

Doplňkové parametry

Kategorie: Provozní kapaliny
Hmotnost: 0.75 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: